پروژه sp100 (رهام)

پروژه کوییک

ساینا اتومات

پروژه ساینا

تغییر طرح عقب خودرو تیبا

تغییر طرح خودروی L90 تندر پارس

وانت پراید (saipa151)

طراحی و تکوین خودروی تیبا-S81-231

پروژه تغییر طرح خودروی زانتیا

پروژه saipa 132

پروژه saipa 141