پروژه sp100 (رهام)

پروژه کوییک

ساینا اتومات

پروژه ساینا

تغییر طرح عقب خودرو تیبا

تغییر طرح خودروی L90 تندر پارس

وانت پراید (saipa151)

طراحی و تکوین خودروی تیبا-S81-231

پروژه تغییر طرح خودروی زانتیا

پروژه saipa 132

پروژه saipa 141

به منظور ايجاد تنوع در محصولات سايپا، پروژه تغيير طراحي  بر روي پلتفرم صبا شامل اعمال تغييرات در قسمت جلو عقب خودرو تعريف و اجرا گرديد. اين محصول در سال 82  با نام تجاري Saipa141 به بازار داخلي عرضه گرديد.