خط مشی مرکز

خط مشی مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا

مركز تحقيقات و نوآوري صنايع خودرو سايپا بعنوان اولين مركز طراحی و مهندسی، تحقیقاتی و آزمایشگاهی خودرو در کشور، با توجه به ماموریت خود، "تحقيق، نوآوري، طراحي، صحه گذاري و توسعه محصول در حوزه خودروهاي سواري و تجاري سبک با تمرکز بر ايفاي نقش اصلي در مديريت پلتفرم و تکنولوژي در سبد محصولات گروه سايپا"، خط مشی سیستم مدیریت کیفیت  خود را به عنوان ضرورتی برای تحقق چشم انداز خویش "سرآمد در نوآوري محصول و پلتفرم در عرصه بين المللي"  تعریف می نماید  و ارزش‌آفرینی برای  ذی نفعان، ارتقاء سطح رضایتمندی مشتریان و توجه به نیازمندی‌های حال و آینده ایشان را متکی بر اصل بهبود مداوم اساسی‌ترین محور خط مشی کیفیت بشمار آورده و خود را در تامین الزامات قانونی و الزامات محصول و مشتری متعهد می‌داند.


ادامه مطلب

خط مشی مرکز