cooperation with Central


مشخصات فردی

نام :
نام پدر :
تاریخ تولد :
محل تولد :
شماره شناسنامه :
کد ملی :
محل صدور :
دین :
ملیت :
تاهل:
متاهل : مجرد :
تعداد فرزندان :
آدرس منزل :
تلفن منزل :
شماره موبایل :
پست الکترونیکی :
ارسال عکس پرسنلی :

مشخصات تحصیلی

مدرک تحصیلی :
رشته تحصیلی :
نوع موسسه محل تحصیل :
نام موسسه محل تحصیل :
شهر/کشور محل تحصیل :
معدل :
تاریخ اخذ مدرک :

وضعیت خدمت نظام وظیفه

پایان خدمت :
معافیت تحصیلی :
معافیت کفالت :
معافیت پزشکی :
معافیت خرید خدمت :

دوره های تخصصی و آموزشی

دوره اول
عنوان دوره / زمان برگزاری / موسسه برگزار کننده / مدت دوره / اخذ گواهی(دارای مدرک یا فاقد مدرک) :
دوره دوم
عنوان دوره / زمان برگزاری / موسسه برگزار کننده / مدت دوره / اخذ گواهی(دارای مدرک یا فاقد مدرک) :
دوره سوم
عنوان دوره / زمان برگزاری / موسسه برگزار کننده / مدت دوره / اخذ گواهی(دارای مدرک یا فاقد مدرک) :

تجارب و سوابق کاری

ارسال فایل تجارب و سوابق کاری :

اطلاعات تکمیلی

زبان های خارجی اول :
میزان مهارت(مکالمه)_اول :
کم : متوسط : خوب : عالی :
میزان آشنایی(خواندن/نوشتن)_اول
کم : متوسط : خوب : عالی :
زبان های خارجی دوم :
میزان مهارت(مکالمه)_دوم :
کم : متوسط : خوب : عالی :
میزان آشنایی(خواندن/نوشتن)_دوم:
کم : متوسط : خوب : عالی :
نرم افزار اول :
میزان مهارت_اول :
کم : متوسط : خوب : عالی :

نرم افزار دوم :
میزان مهارت_دوم :
کم : متوسط : خوب : عالی :

نرم افزار سوم :
میزان مهارت_سوم :
کم : متوسط : خوب : عالی :

نرم افزار چهارم :
میزان مهارت_چهارم :
کم : متوسط : خوب : عالی :

نرم افزار پنجم :
میزان مهارت_پنجم :
کم : متوسط : خوب : عالی :